Нашите услуги

Ценоразпис
Майсторо 1991 ООД работи с касови апарати и фискални принтери от Датекс. Всички модели можете да разгледате на адрес: www.datecs.bg
ЦЕНОРАЗПИС
СТОКА / УСЛУГА
  А Б В Г
Договор за ФУ за 1 год. 30 48 72 108
Абонамент SIM за 1 год. 48
Абонамент SIM за 6 месеца.  + ½ цена за договор 36
Труд до 15 мин. /настройка,програмиране, ремонт/ 6 0
Посещение на място в града 12 0
Свидетелство за регистрация на ФУ 24 18
Дерегистрация на ФУ 18 12
Бракуване на ФУ 42 36
Смяна на ФП DP-05KL, DP-15KL, DP-25KL, DP-35KL, DP-45KL 135 117
Смяна на ФП DP-50, DP-55, FP-550KL, FP-3530KL, FP-1000KL 165 147
Регистрация с фискализация на ФУ 48
SIM карта /комплект за смяна/ 24
Поддръжка на POS Принтер – през работно време 12
Поддръжка на софтуер „mistral“ през работно време 12
Поддръжка на PC – през работно време 18
Преинсталация на PC /с лицензен софтуер от клиента/ 36
Други услуги се таксуват като труд. Цените са крайни и с включен ДДС.
 
ДОГОВОРИ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
 
А) ВОДЕНЕ НА ДОСИЕ:
     Абонатът заплаща труд, подменените части и посещение на място.
 
Б) ВОДЕНА НА ДОСИЕ И БЕЗПЛАТЕН ТРУД В СЕРВИЗА ПРЕЗ РАБОТНИ ДНИ:
    Абонатът заплаща подменените части и посещения на място.
 
В) ВОДЕНА НА ДОСИЕ И БЕЗПЛАТЕН ТРУД ПРИ АБОНАТА ПРЕЗ РАБОТНИ ДНИ:
    Абонатът заплаща подменените части и посещение на място в почивни дни.
 
Г) ВОДЕНЕ НА ДОСИЕ И БЕЗПЛАТЕН ТРУД ПРИ АБОНАТА И ПРЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ:
    Абонатът заплаща подменените части.
 
Д) ВОДЕНЕ НА ДОСИЕ И БЕЗПЛАТЕН ТРУД ПРИ АБОНАТА ИЗВЪН ГРАДА:
    Абонатът заплаща подменените части. Таксата покрива 3 /три/ посещения.